Truy cập nội dung luôn

Công an 3.419 xã đủ điều kiện triển khai đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy

24-05-2022 06:13

Theo Bộ Công an, từ ngày 21-5, công an 3.419 xã trên toàn quốc đủ điều kiện triển khai đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy. Đây là một trong những nội dung chính trong Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6-4-2022 của Bộ trưởng Bộ Công an (có hiệu lực thi hành từ ngày 21-5-2022).

Người dân làm thủ tục đăng ký xe mô tô tại Công an xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì)

Trong đó, công an cấp huyện sẽ được đăng ký cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình; công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện); tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Để chuẩn bị cho công tác đăng ký xe mô tô tại công an cấp xã, đăng ký xe ô tô tại công an cấp huyện, lực lượng công an đã tập huấn cho hơn 13 nghìn cán bộ về nghiệp vụ, quy trình công tác; rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo hỗ trợ, bố trí địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt trang thiết bị, kho lưu trữ hồ sơ, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe cho các đơn vị công an cấp xã chưa có trụ sở độc lập.


hanoimoi