Truy cập nội dung luôn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

08-06-2022 07:25

Thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tại Công văn số 2485/UBND-KGVX ngày 07/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an TP. Thái Nguyên kiểm tra nồng độ cồn các lái xe

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân chấp hành nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không lái xe”; thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về ma túy và nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng, xây dựng nội dung truyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; đẩy mạnh tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng và các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Xem chi tiết Công văn tại đây.

Kim Oanh (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn