Truy cập nội dung luôn

Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh

05-05-2022 14:50

Ngày 10/3, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong công tác bảo đảm TTATGT

Tại Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và người tham gia giao thông. Duy trì thực hiện nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa kết hợp phòng chống dịch COVID-19; Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải, tổ chức vận tải hợp lý, nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông vận tải. Nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ cấp cứu, chữa trị và phục hồi sức khỏe cho nạn nhân tai nạn giao thông; đẩy mạnh việc tập huấn, phổ biến kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện và toàn dân. Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Ban ATGT các cấp; tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong công tác bảo đảm TTATGT; cấp đủ kinh phí, sử dụng hiệu quả để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn