Truy cập nội dung luôn

Đại Từ: Nhân dân hiến trên 19ha đất làm đường giao thông

Thực hiện Đề án phát triển và quản lý hệ thống giao thông giai đoạn 2021-2025, đến nay, huyện Đại Từ đã thực hiện xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường trên địa bàn.

 

Tuyến đường liên xã Ký Phú - Văn Yên với mức đầu tư 2,2 tỷ đồng được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2021, tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương thuận lợi

Tính riêng năm 2021, huyện đã hoàn thành trên 111km đường xã, đạt 177,8% kế hoạch, với tổng kinh phí trên 144 tỷ đồng; hoàn thành gần 6km đường do huyện quản lý với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng.

Để đảm bảo các tuyến đường thi công theo đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh chóng. Các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tài sản để làm đường giao thông nông thôn và các tuyến đường do tỉnh quản lý như: ĐT261, ĐT263B, 263C... Theo đó, người dân Đại Từ đã hiến 19,12ha đất và tài sản trên đất gồm cây cối, hoa màu, tường rào, vật kiến trúc công trình tạm để xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông. Giá trị hiến đất, tài sản khoảng 34 tỷ đồng.

Từ nay cho đến cuối năm 2022, huyện Đại Từ có kế hoạch xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo 11 công trình giao thông do huyện quản lý, với tổng chiều dài 35,6km; xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các công trình đường giao thông trục xã, liên xóm với tổng chiều dài trên 78km... Tổng mức đầu tư dự kiến của các công trình trên là trên 485 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch này, huyện Đại Từ tiếp tục chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất, tài sản để thực hiện thi công các công trình giao thông. Trong đó, tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc; tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn./.

Thu Huyền
baothainguyen.vn