Truy cập nội dung luôn

Tọa đàm “Thanh niên Giao thông với chuyển đổi số"

Ngày 16/10, Đoàn Thanh niên Sở Giao thông - Vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức buổi Tọa đàm “Thanh niên giao thông với chuyển đổi số” (ảnh).

 

Tại buổi Tọa đàm, đoàn viên thanh niên 2 cơ quan đã thảo luận về quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện môi trường làm việc, công nghệ số; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên còn trình bày các ý tưởng về chuyển đổi số, “hiến kế” để làm tốt hơn công tác chuyển đổi số của ngành Giao thông - Vận tải trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn sắp tới như: Thanh niên với số hóa hồ sơ, xây dựng kho dữ liệu ngành Giao thông - Vận tải…

Đối với ngành Giao thông - Vận tải tỉnh, một trong nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030 được xác định sẽ thực hiện chương trình “chuyển đổi số” với mục tiêu: Tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để thực hiện các mục tiêu chiến lược; ứng dụng công nghệ số và sử dụng dữ liệu số một cách sâu rộng trong toàn bộ hoạt động quản lý của ngành nhằm phát triển cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, tiên tiến, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Nhân dân.

Chu Hồng Đông (Sở Giao thông - Vận tải)
baothainguyen.vn