Truy cập nội dung luôn

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về báo chí tháng 12

Ngày 21/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 917/BC-STTTT báo cáo công tác quản lý nhà nước về báo chí tháng 12.

Xem chi tiết Báo cáo số 917/BC-STTTT tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn