Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm của thành phố Thái Nguyên

Ngày 30/6, UBND thành phố Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 347/BC-UBND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn