Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của huyện Phú Bình

Ngày 30/11/2020, UBND huyện Phú Bình ban hành Báo cáo số 416/BC-UBND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn