Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 của huyện Phú Lương

Ngày 08/12/2020, UBND huyện Phú Lương ban hành Báo cáo số 568/BC-UBND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn