Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của huyện Định Hóa

Ngày 15/12, UBND huyện Định Hóa ban hành Báo cáo số 389/BC-UBND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn