Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả tình hình hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Ngày 21/12/2021, Cục Quản lý thị trường ban hành Báo cáo số 116/BC-CQLTT báo cáo kết quả tình hình hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Xem chi tiết Báo cáo số 116/BC-CQLTT tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn