Truy cập nội dung luôn

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2019 của huyện Phú Lương

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn