Truy cập nội dung luôn

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

Ngày 27/5, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 348/BC-KBTN đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn