Truy cập nội dung luôn

Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 293/BC-UBND báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2021.

Xem chi tiết Báo cáo số 293/BC-UBND tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn