Truy cập nội dung luôn

Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2022

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 45/BC-UBND công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2022.
Xem chi tiết Báo cáo số 45/BC-UBND tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn