Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ

Ngày 09/12, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 137/BC-SNV kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn