Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 27/5, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 440-BC/TĐTN-VP kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021