Truy cập nội dung luôn

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 tỉnh Thái Nguyên

Ngày 21/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 151/BC-UBND kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 tỉnh Thái Nguyên
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn