Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, giải pháp chủ yếu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của ngành Công Thương Thái Nguyên

Ngày 23/12/2020, Sở Công Thương ban hành Báo cáo số 2350/BC-SCT kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, giải pháp chủ yếu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của ngành Công Thương Thái Nguyên.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn