Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả tình hình hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường tháng 11/2021 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2021

Ngày 25/11/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 109/BC-CQLTT Báo cáo kết quả tình hình hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường tháng 11/2021 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2021.

Xem chi tiết Báo cáo số 109/BC-CQLTT tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn