Truy cập nội dung luôn

Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 11/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh ban hành Báo cáo số 30/BC-CTĐTNg sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn