Truy cập nội dung luôn

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 07/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 148-BC/BTGTU sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn