Truy cập nội dung luôn

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương 6 tháng đầu năm, phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 28/5/2021, Sở Công Thương ban hành Báo cáo số 999/BC-SCT tình hình hoạt động ngành Công Thương 6 tháng đầu năm, phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn