Truy cập nội dung luôn

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022

Ngày 20/11/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 255/BC-UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022.

Xem chi tiết Báo cáo số 255/BC-UBND tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn