Truy cập nội dung luôn

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 253/BC-UBND tỉnh về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Xem chi tiết Báo cáo số 253/BC-UBND tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn