Truy cập nội dung luôn

Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2022

22-03-2022

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 45/BC-UBND công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2022.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021

01-10-2021

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 203/BC-UBND kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 tỉnh Thái Nguyên

23-07-2021

Ngày 21/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 151/BC-UBND kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

22-07-2021

Ngày 07/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 148-BC/BTGTU sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ

22-07-2021

Ngày 09/12, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 137/BC-SNV kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ.

Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

16-07-2021

Ngày 06/4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Báo cáo số 32/BC-CTHADS kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

14-07-2021

Ngày 02/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ban hành Báo cáo số 448/BC-MTTQ-BTT kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021

13-07-2021

Ngày 28/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 129/BC-UBND kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

12-07-2021

Ngày 27/5, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 348/BC-KBTN đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Ngoại vụ

08-07-2021

Ngày 28/5, Sở Ngoại vụ ban hành Báo cáo số 44/BC-SNgV đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở Ngoại vụ

08-07-2021

Ngày 18/01/2021, Sở Ngoại vụ ban hành Báo cáo số 02/BC-SNgV kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021

08-07-2021

Ngày 27/5, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 440-BC/TĐTN-VP kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

08-07-2021

Ngày 11/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh ban hành Báo cáo số 30/BC-CTĐTNg sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương 6 tháng đầu năm, phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

07-07-2021

Ngày 28/5/2021, Sở Công Thương ban hành Báo cáo số 999/BC-SCT tình hình hoạt động ngành Công Thương 6 tháng đầu năm, phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, giải pháp chủ yếu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của ngành Công Thương Thái Nguyên

07-07-2021

Ngày 23/12/2020, Sở Công Thương ban hành Báo cáo số 2350/BC-SCT kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, giải pháp chủ yếu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của ngành Công Thương Thái Nguyên.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 33 kết quả.