Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

07-07-2021

Ngày 17/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Báo cáo số 100/BC-KHCN kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 .

Báo cáo kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021

07-07-2021

Ngày 18/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Báo cáo số 199/BC-KHCN kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06-07-2021

Ngày 27/5/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo số 1464/BC-SNN tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của ngành.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06-07-2021

Ngày 06/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo số 26/BC-SNN kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021.

Báo cáo thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2021.

30-06-2021

Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 123/BC-UBND thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

28-06-2021

Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 124/BC-UBND kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).

20-04-2021

Ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 71/BC-UBND tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 tỉnh Thái Nguyên.

26-03-2021

Ngày 24/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 52/BC-UBND kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2020, phương hướng công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

01-03-2021

Ngày 26/02, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 26/BC-UBND tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2020, phương hướng công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

13-01-2021

Ngày 12/01, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 04/BC-UBND về tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

27-08-2020

Ngày 25/8, Cục Thống kê tỉnh ban hành Báo cáo số 458/BC-CTK tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 21 - 33 of 33 kết quả.