Truy cập nội dung luôn

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Là một địa phương có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh nên trong những năm gần đây các giao dịch liên quan đến dịch vụ công lĩnh vực đất đai ở TP. Phổ Yên rất sôi động. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phổ Yên đã nâng cao chất lượng phục vụ, áp dụng chuyển đổi số trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua đó đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng như công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Phổ Yên tiếp nhận và xử lý hồ sơ giao dịch về lĩnh vực đất đai

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Phổ Yên 2/3 tổng số quầy giao dịch được dành cho việc tiếp nhận và trả kết quả thủ thục hành chính lĩnh vực đất đai. Điều này cho thấy nhu cầu của người dân về lĩnh vực này rất lớn và đang tiếp tục có xu hướng gia tăng.

Trung bình mỗi ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố tiếp nhận và xử lý hàng trăm hồ sơ giao dịch về lĩnh vực đất đai. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để tiếp nhận hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Phổ Yên cho biết: "Thị xã Phổ Yên chuyển mình lên thành phố Phổ Yên cùng với tiêu chí đó lượng hồ sơ trong lĩnh vực đất đai tăng nhanh, giải pháp của chúng tôi thuực hiện những thủ tục hành chính đó tập trung vào 2 trọng điểm: Thứ nhất là nâng cao khả năng thích ứng hồ sơ bằng giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, việc ứng dụng CNTT kiểm soát tốt quá trình giải quyết thủ tục hành chính; thứ hai là tăng cường nhân lực giải quyết hồ sơ".

Tính trong 4 tháng đầu năm 2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Phổ Yên đã tiếp nhận gần 9400 hồ sơ trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chiếm khoảng 50%. Với sự cố gắng nỗ lực của toàn đơn vị, các hồ sơ thủ tục hành chính cơ bản được giải quyết kịp thời đúng và trước hạn. Điều này đã được người dân ghi nhận qua đó cũng đóng góp chung vào kết quả chỉ số cải cách hành chính cũng như Chỉ số hài lòng của Phổ Yên luôn ở nhóm dẫn đầu tỉnh.

Chị Tạ Thị Thu Trang, phường Bãi Bông, TP. Phổ Yên nói: "Hình thức nộp hồ sơ qua Trung tâm Phục vụ hành chính công trước đây em đã được triển khai rồi, và bản thân em cũng áp dụng việc nộp hồ sơ như vậy, em thấy nộp hồ sơ như vậy nhanh gọn hơn, không mất thời gian đến ngồi chờ, chỉ cần đăng kí có mã hồ sơ là được tiếp nhận. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì thì đều được hỗ trợ giải đáp nhiệt tình".

Một điều đáng mừng, sau rất nhiều nỗ lực cố gắng, vừa qua Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Phổ Yên đã được bố trí chuyển đến khu vực làm việc rộng rãi, khang trang hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để Chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn được tốt hơn.


thainguyentv.vn