Truy cập nội dung luôn

Tổ chức tháng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trong ngày

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức tháng hành động tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày. Thời gian triển khai đến ngày 15/6/2022.

Ảnh minh họa: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

Cụ thể, Thực hiện Kế hoạch số 1224/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chánh văn phòng, trưởng các phòng nghiệp vụ, giám đốc bảo hiểm xã hội quận, huyện, thành phố Thủ Đức, viên chức và lao động hợp đồng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nội dung.

Theo đó, tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với hồ sơ, thủ tục quy trình cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất nhưng không thay đổi thông tin trên thẻ (Phiếu giao nhận hồ sơ 612, 612a).

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất nhưng không thay đổi thông tin được công khai trên Trang thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân, doanh nghiệp giám sát, thực hiện.

Cam kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn trong thời gian diễn ra Tháng cao điểm.

Thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội. Tăng việc chi trả qua tài khoản, hạn chế chi tiền mặt, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đơn vị và người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan bảo hiểm xã hội bằng giao dịch điện tử không để ách tắc, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 15/5 đến ngày 15/6/2022. Sau thời gian này, việc thực hiện quy trình cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất nhưng không thay đổi thông tin sẽ thực hiện theo quy định của Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 506 nghìn lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Hơn 4,6 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trên địa bàn qua tài khoản ATM đã đạt 65,91%.

Toàn Thành phố có số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng so với tháng 12/2021, với hơn 2,35 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 27.845 người. Số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 7,5 triệu người.

Năm 2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được Thủ tướng Chính phủ giao cho Thành phố Hồ Chí Minh là 91,25% dân số. Địa phương cần phát triển thêm 10%, tương đương gần 1,2 triệu người từ nay đến cuối năm. Trong số này, khoảng 500 nghìn người thuộc nhóm hộ gia đình.

 


nhandan.vn