Truy cập nội dung luôn

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000019 ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 20/05/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000019 ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư số 11 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng thương mại Hà Nội.