Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 Hoàng Nông tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ

Ngày 03/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 Hoàng Nông tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ