Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3521/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ