Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư tây Bắc, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư tây Bắc, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình.

Theo đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được cụ thể với các nội dung cơ bản sau:

Tên dự án: Điểm dân cư tây Bắc, xã Kha Sơn.

Quy mô sử dụng đất: Tổng diện tích theo quy hoạch: 109.623,1 m2. Trong đó: Diện tích đất khớp nối ngoài dự án trong ranh giới quy hoạch (giữ nguyên theo hiện trạng) thuộc diện tích đất hành lang quốc lộ 37: 18.078,5 m2. Diện tích thực hiện dự án: 91.544,6 m2

Sơ bộ chỉ tiêu sử dụng đất sau khi đầu tư: Đất quy hoạch thực hiện dự án là 91.544,6 m2. Trong đó: đất công cộng 692,8 m2; đất trường học mầm non 1.409,3 m2; đất ở nông thôn 36.341,9 m2; đất cây xanh mặt nước 10.637 m2; đất cây xanh cách ly 230,5 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 1.762,2 m2; đất dân cư hiện trạng 4.508,5 m2; đất giao thông 35.962,5 m2

 Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và đất ở: Dự án tạo ra 36.341,9 m2 đất ở (tương đương 344 lô), trong đó: Xây dựng thô 50 căn nhà ở liền kề tổng diện tích đất 5.583,43 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 17.866,98 m2. Lô đất liền kề: 30.758,47 m2, tương đương với 294 lô.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 147,754 tỷ đồng.

Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định (trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án). Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: Năm 2022 - 2024. Từ Quý I/2022 đến Quý III/2022: Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Từ Quý III/2022 đến hết Quý IV/2024: Thực hiện giải phóng mặt bằng, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật; thực hiện đầu tư dự án theo quy định; hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu dự án: Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Đầu tư xây dựng khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, văn minh với các sản phẩm: các lô đất ở liền kề, công trình nhà ở thương mại; công trình công cộng, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh... đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân trên địa bàn. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và gia tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn