Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Theo đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được cụ thể với các nội dung cơ bản sau:

Tên dự án: Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2.

Quy mô sử dụng đất: 6,89 ha. Trong đó: Đất ở 27.989,15 m2; đất cây xanh 3.041,36 m2; đất công cộng 891,87m2; đất hạ tầng kỹ thuật 765,84 m2; đất giao thông 36.244,91 m2.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Nhà xây thô, đất ở liền kề, đất tái định cư, các công trình công cộng, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật, đất đường giao thông.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và đất ở: Dự án tạo ra 27.989,15 m2 đất ở, trong đó: Đất ở phát triển mới 21.184,6 m2 với 200 lô; đất ở tái định cư 3.413,55 m2 với 33 lô; đất Shophouses - Nhà phố thương mại 3.391 m2 với 33 lô.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 157,529 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định (trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án). Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: Năm 2022 - 2024. Từ Quý I/2022 đến Quý III/2022: Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Từ Quý III/2022 đến hết Quý IV/2024: Thực hiện giải phóng mặt bằng, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật; thực hiện đầu tư dự án theo quy định; hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu dự án: Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Dự án hoàn thành sẽ tạo ra một khu đô thị mới văn minh hiện đại với các sản phẩm, dịch vụ cung cấp như các ô đất ở liền kề, công trình nhà ở thương mại, công trình công cộng, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh... góp phần đáp ứng nhu cầu về phát triển chỉnh trang đô thị và nhà ở trong khu vực và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn