Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn mới Tân Thái, huyện Đại Từ

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3115/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn mới Tân Thái, huyện Đại Từ