Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ

Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Theo đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được cụ thể với các nội dung cơ bản sau:

Tên dự án: Khu dân cư xóm Ấp Thái.

Quy mô sử dụng đất: Diện tích dự kiến thực hiện dự án khoảng: 98.319,7 m2. Trong đó: Đất ở liền kề 38.902 m2; đất công cộng dịch vụ thương mại 5.229,5 m2; đất cây xanh - mặt nước 12.200,9 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 1.535,5 m2; đất giao thông 40.451,8 m2

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Nhà xây thô, đất ở liền kề, đất tái định cư, các công trình công cộng, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật, đất đường giao thông.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và đất ở: Dự án tạo ra 38.902 m2 nhà ở, đất ở, trong đó: Nhà ở, đất ở thương mại với 370 lô, diện tích 38.211 m2 (67 lô xây nhà thô hoàn thiện mặt ngoài, 303 lô đất ở liền kề). Đất ở tái định cư với 06 lô, diện tích 691 m2.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 227,38 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định (trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án). Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: Năm 2022 - 2024. Từ Quý I/2022 đến Quý III/2022: Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Từ Quý III/2022 đến hết Quý IV/2024: Thực hiện giải phóng mặt bằng, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật; thực hiện đầu tư dự án theo quy định; hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu dự án: Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng một khu nhà ở có vị trí thuận lợi, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, không gian cảnh quan đẹp, hài hòa và thân thiện với môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Dự án hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, nâng cao thu nhập và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước... hoàn thiện mục tiêu xây dựng xã Hóa Thượng trở thành đô thị loại IV và sớm được công nhận là thị trấn Hóa Thượng.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn