Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Phú Bình 2

Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Phú Bình 2.