Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 2 phường Bách Quang, thành phố Sông Công.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 2 phường Bách Quang, thành phố Sông Công.

Theo đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được cụ thể với các nội dung cơ bản sau:

Tên dự án: Khu đô thị số 2 phường Bách Quang.

Quy mô sử dụng đất: Diện tích dự kiến thực hiện dự án khoảng 57.930,88 m2. Trong đó: Đất ở 24.923,37 m2; đất công viên cây xanh 2.883,37 m2; đất công trình công cộng 1.432,71 m2; đất hạ tầng 1.922,47 m2; đất giao thông 26.768,96 m2.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Đất ở liền kề, nhà ở thương mại, công trình thương mại dịch vụ, công trình công cộng, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và đất ở: Dự án tạo ra 24.923,37 m2 đất ở, trong đó: Xây dựng 62 căn xây thô 3,5 tầng (03 tầng và 01 tầng tum); mật độ xây dựng 85-100% với tổng diện tích 5.720,57 m2, diện tích sàn xây dựng 19.224,53 m2. Kinh doanh đất ở liền kề: 13.804,09 m2 (151 lô). Bàn giao lại cho địa phương 401,35 m2 (4 lô) đất tái định cư và 4.997,36 m2  đất nhà ở xã hội.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 148,122 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định (trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án). Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất.

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: Năm 2022 - 2024. Từ Quý I/2022 đến Quý III/2022: Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Từ Quý III/2022 đến hết Quý IV/2024: Thực hiện giải phóng mặt bằng, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật; thực hiện đầu tư dự án theo quy định; hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu dự án: Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 2, phường Bách Quang, thành phố Sông Công đã được phê duyệt. Xây dựng đồng bộ không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đang triển khai và các khu dân cư hiện hữu tạo ra một khu nhà ở mới văn minh hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công cộng thiết yếu và các sản phẩm: Đất ở thương mại, công trình thương mại dịch vụ, cây xanh... đáp ứng nhu cầu đất ở, nhà ở cho nhân dân trong và ngoài khu vực. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn