Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu B)

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3522/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu B)