Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị xanh Phổ Yên

Ngày 17/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3616/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị xanh Phổ Yên