Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

Ngày 16/03/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 656/CTĐT-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên