Truy cập nội dung luôn

Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000101 ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến chè của Công ty cổ phần Vạn Tài

Ngày 07/06/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1217/QĐ-UBND thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000101 ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến chè của Công ty cổ phần Vạn Tài tại xóm Phúc Tài, xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên.