Truy cập nội dung luôn

Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 2723/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3647/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 07/06/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 2723/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3647/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng vườn hoa, cây xanh, bãi đỗ xe, các dịch vụ công cộng và Trường mầm non quốc tế chất lượng cao Việt Cường của doanh nghiệp tư nhân Việt Cường (nay là Công ty TNHH bê tông xây dựng Việt Cường) .