Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ

09-03-2022

Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư xóm Gò Cao 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ

09-03-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 20/02/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư xóm Gò Cao 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ

09-03-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 2 phường Bách Quang, thành phố Sông Công.

09-03-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 2 phường Bách Quang, thành phố Sông Công.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức, huyện Phú Bình.

04-03-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định số 4121/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức, huyện Phú Bình.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Xanh Phổ Yên

04-03-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Xanh Phổ Yên.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 12, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

27-02-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định số 4121/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 12, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

21-02-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

Thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Tân Thái

21-02-2022

Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Tân Thái.

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Shophouse Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

08-02-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã ký Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Shophouse Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới hồ Thổ Hồng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ.

28-01-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới hồ Thổ Hồng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 6 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình

28-01-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 6 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 2 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình

28-01-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 2 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái dọc Sông Công - Khu A.

21-01-2022

Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái dọc Sông Công - Khu A.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức, huyện Phú Bình

29-12-2021

Ngày 25/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4122/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức, huyện Phú Bình.

Thái Nguyên: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị xanh Phổ Yên

26-11-2021

Với mục tiêu tạo ra một khu đô thị mới văn minh hiện đại, đáp ứng nhu cầu về phát triển chỉnh trang đô thị và nhà ở trong khu vực, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao giá trị sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị xanh Phổ Yên, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị xanh Phổ Yên

20-11-2021

Ngày 17/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3616/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị xanh Phổ Yên

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu B)

16-11-2021

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3522/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu B)

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu A)

15-11-2021

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3523/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu A)

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ

15-11-2021

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3521/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 21 - 40 of 46 kết quả.