Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị xanh Phổ Yên

26-11-2021

Với mục tiêu tạo ra một khu đô thị mới văn minh hiện đại, đáp ứng nhu cầu về phát triển chỉnh trang đô thị và nhà ở trong khu vực, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao giá trị sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị xanh Phổ Yên, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị xanh Phổ Yên

20-11-2021

Ngày 17/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3616/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị xanh Phổ Yên

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu B)

16-11-2021

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3522/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu B)

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu A)

15-11-2021

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3523/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu A)

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ

15-11-2021

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3521/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 Hoàng Nông tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ

06-11-2021

Ngày 03/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 Hoàng Nông tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

03-11-2021

Ngày 16/03/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 656/CTĐT-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn mới Tân Thái, huyện Đại Từ

03-11-2021

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3115/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn mới Tân Thái, huyện Đại Từ

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

03-11-2021

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3116/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Hồ Dinh tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

03-11-2021

Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3222/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Hồ Dinh tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Phú Bình 2

03-11-2021

Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Phú Bình 2.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 41 - 51 of 51 kết quả.