Truy cập nội dung luôn

Chuyển kinh phí ủng hộ Quỹ vắc - xin phòng chống Covid-19

Ngày 17/03/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 564/QĐ-MTTQ-BTT về việc chuyển kinh phí ủng hộ Quỹ vắc - xin phòng chống Covid-19