Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà

Ngày 22/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1097/UBND-CNNXD về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà.
Xem chi tiết Công văn số 1097/UBND-CNNXD tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn