Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Xem chi tiết Kế hoạch số 56/KH-UBND tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn