Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện Công văn số 1669/VPCP-V.I ngày 17/3/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 1195/BYT-DP ngày 12/3/2022, Công văn số 1268/BYT-K2ĐT ngày 6/3/2022 của Bộ Y tế. Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 13 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch; các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, tại Công văn số 1111/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tăng cường giám sát, đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả, đúng quy định; chủ động phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị, địa phương ngay khi được Bộ Y tế cấp để đảm bảo tiến độ, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch tiêm chủng; quản lý và sử dụng thuốc điều trị COVID-19 trong Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, thường xuyên báo cáo Bộ Y tế về tình hình, kết quả thực hiện và nhu cầu sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế về mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19; lấy mẫu kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng thuốc; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động mua, bán thuốc điều trị COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dược theo nội dung tại Công văn số 976/BYT-QLD ngày 01/3/2022 của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong mua, bán thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị COVID-19; niêm yết giá và bán thuốc theo đúng giá đã niêm yết, kê khai; hướng dẫn đầy đủ cho người dân sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn; thực hiện đầy đủ các yêu cầu thực hành thuốc trong kinh doanh dược và các quy định khác trong kinh doanh dược.

Cục Quản lý thị trường tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình trên tất cả các tuyến, địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế và các loại thuốc phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các bộ ngành để triển khai; qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Cùng với đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó, tiếp tục rà soát đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đủ liều cơ bản để khẩn trương tiêm đủ liều vắc xin, đảm bảo độ bao phủ vắc xin cao; đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết tháng 3/2022 phải bao phủ mũi 3 cho những người đã đến lịch tiêm chủng trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các ngành chức năng của tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả; bên cạnh đó, phải tăng cường chỉ đạo quản lý nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế và các loại thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

 

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn