Truy cập nội dung luôn

Thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động liên quan đến điều trị COVID-19

Ngày 09/03/2022, Sở Y tế ban hành Công văn số 942/SYT-NVY về việc thực hiện cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động liên quan đến điều trị COVID-19.
Xem chi tiết Công văn tại đây
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn